Mājvietas pamatenerģētika


Jau senatnē cilvēki uzskatīja Debesis, Zemi un paši sevi par vienotu sistēmu. Šāds holistiskais pasaules uzskats raksturīgs visām senajām tautām, un tajā organiski iekļaujas zināšanu sistēmas par vislabvēlīgāko dzīves vietas iekārtošanu. Monta uzskata, ka viņai ir paveicies, ka varēja iepazīt vienu no šīm sistēmām, iespējams, visaptverošāko un līdz mūsdienām vislabāk saglabāto.

Kad dzīve Montai piedāvāja iespēju apgūt senās, specifiskās, autentiskā (klasiskā) fenšui zināšanas, ļoti aizraujoši bija atklāt, ka iespējams apzināt un aprēķināt (patiešām aprēķināt!) dabas ietekmi uz cilvēka prāta un roku veidojumiem, gan esošajiem, gan topošajiem arhitektūras brīnumiem, jebkurai ēkai, dzīvoklim vai birojam. Pozitīvi ir tas, ka atklājot dabas enerģiju ietekmi uz ēku, mēs neesam ierobežoti ar apgalvojumiem, ka kaut kas ir neglābjami nepareizs, jo vienmēr pastāv iespēja, zinot patieso stāvokli, rīkoties, lai situāciju vērstu uz labu. Tas attiecas tiklab uz mājokli, kā uz darba/biznesa telpām.

Cilvēki var uzticēties savam instinktam, un iekārtot māju vai biznesa telpas vadoties pēc sajūtām, var pat iegādāties nekustamo īpašumu paļaujoties uz intuīciju, bet var aicināt talkā fenšui praktiķi, lai ar fenšui metodēm savā mājā radītu labu vidi veselībai, harmoniskām attiecībām un pārticībai, kā arī izvēlēties un iekārtot pareizas telpas plaukstošam biznesam.

Fenšui neatnesīs laimi un bagātību, bet radīs vidi, kurā dzīvojot cilvēks sajutīs enerģijas pieplūdumu un spēs skaidrāk domāt un gūt panākumus. Un atceramies – cilvēka lielajā dzīves puzlē māja ir tikai viens no fragmentiem, bet iekustinot vienu – mainās citi...

Nedaudz par Fenšui
Fenšui ir pirms vairāk kā 3000 gadiem veidojusies sena ķīniešu māksla un zinātne. Tā ir sistēma, kas radusies saplūstot astronomijas, astroloģijas, ģeoloģijas, fizikas, matemātikas, filozofijas un intuīcijas elementiem un eksperimentējot ar iegūtajām zināšanām.
Fenšui ir apkārtējās vides, vietas, cilvēka, telpas un laika studijas. Tā ir mācība par to, kā šo faktoru "enerģijas" (Ci) savstarpēji mijiedarbojas, kā arī par šo enerģiju saplūstošā spēka izprašanu un praktisku pielietošanu, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.

Zinības Mājvieta pamatenerģētika
Vēsturiski feng shui nebija paredzēts parastiem cilvēkiem, tas bija domāts imperatoriem – iekārtot mājokli tā, lai valdnieks varētu veiksmīgāk vadīt valsti, lai nodrošinātu viņam veselību, varu, pēcnācējus.

Šodien gan vēlamies, lai atgriežoties mājās no ikdienas gaitām, mūs sagaida harmoniska vide, kura sniedz atpūtu, mieru, spēku un enerģiju tālākām gaitām. Tad būs veselība, saticība, pārticība un bērnu čalas.

Zinātāja Monta pārstāv KLASISKO (autentisko) fenšui skolu un piedāvās iespēju ielūkoties fenšui „maģijas” aizkulisēs J... Bet ja runājam nopietni– klasiskais fenšui ir autentiska sena matemātiska zināšanu sistēma. Kā noprotat: kur matemātika, tur nav vietas maģijai. Būtiski arī tas, ka klasiskās fenšui skolas neizmanto talismanus kā telpu enerģētikas korekcijas līdzekļus un atturas no plaši pazīstamās kvadrātu sistēmas.
Gadsimtu gaitā pārbaudītas klasiskās skolas metodes dod iespēju konstatēt kādas dabas enerģijas ienāk konkrētā mājā, dzīvoklī, birojā un kā telpas mainīsies laika ritumā. Tad arī var noteikt vai tās atbilst cilvēku vajadzībām un plānotām nodarbēm, var izvēlēties telpu funkcionālo sadalījumu atbilstoši vajadzībām, saskaņā ar telpā valdošo enerģiju. Jebkurā mājā var atrast gan naudas vietu, gan romantikas vietu, gan veiksmīgas mācīšanās vietu, vajag tikai meklēt ...

Mēģināsim to darīt kopā! Monta Jums ierādīs kā pareizi noteikt un iezīmēt debespuses telpu plānā, vienkāršā veidā pastāstīs kā atpazīt enerģijas, kliedēs daudzos fenšui mītus un labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

Priekšzināšanas nav nepieciešamas. 
Līdzi paņem:
- mājokļa plānu (kopiju) uz A4 lapas, lai varam ar to darboties, 
- vienu plānā kartona loksni (var būt konfekšu kārbas vai bērnu zīmēšanas bloka vāks), 
- zīmuli un lineālu.


2 komentāri:

Anonīms teica...

Vakardien guvu lielisku ieskatu krāsu terapijas pamatos! Paldies par informāciju un, lai jums veicās turpmāk! :)

Anonīms teica...

ierosinu pirms nodarbības noskaidrot nodarbības dalībnieku interesējošos ēku celšanas vai apdzīvošanas sākuma gadus un lūgt zinātājai atklāt šo laika periodu debess pušu sūtīto enerģiju.