Izabella Reuta


Tādas zinības kā astronomija un psiholoģija, kā arī fizika un socioloģija, Izabellas uzmanību piesaistīja jau laikā, kad viņa strādāja par zinātnisko žurnālisti izdevumā „Zinātne un mēs”. Laika gaitā Izabella mācījusies dažādas zinības un apguvusi tādus interesantus kursus kā Visuma miera dejas un „Eidētika”, kas māca par tēlaino atmiņu. Kādā no šiem kursiem viņa pirmo reizi ieraudzīja atklātni jeb mandalu. Šī jaunā zinība viņu tā ieinteresēja, ka Izabella sazinājās ar mandalas autoru, uzaicināja viņu uz Rīgu un noorganizēja pirmo semināru par mandalām. Nu jau 10 gadus Izabella pati nodarbojas ar mandalām – zīmē, pēta, strādā ar cilvēkiem. Paralēli mandalu pētniecībai, Izabella ir arī ieguvusi mākslas terapijas sertifikātu.
Tagad Izabella ir devusies pelnītā atpūtā, tomēr savas zināšanas viņa netur pie sevis, bet gan vēl joprojām strādā ar cilvēkiem un turpina pētīt mandalas.
Kas ir mandala? Tā nav tikai bildīte vai nejaušs zīmējums. Tā ir ieeja citā telpā, dimensijā. Veicot mandalu meditāciju, notiek cilvēka personības transformācija, cilvēks kļūst patstāvīgāks un neatkarīgāks.
Pētot mandalas, Izabella saprata, ka tās parāda ne tikai krāsu un telpu, bet arī skaņu. Un likumsakarīgi viņas rokās nonāca grāmata par iekšējo balsi, kas rosināja Izabellu apgūt jaunu zinību. Šī zinība māca, ka cilvēkiem ir ne tikai ārējā, bet arī iekšējā balss un cik daudz mēs varam panākt ar savu balsi, ja strādājam un vingrinām tikai to. Kāpēc cilvēki kautrējas dziedāt un kāpēc notiek dziedāšanas bloķēšana? Vai tiešām ir cilvēki bez balss un vai dziedāšana ir jāmāca? Vai cilvēka balss un intuīcija ir viens un tas pats? Vai atverot savu iekšējo balsi var palielināt savu potenciālu un pārveidot cilvēka personību? Vai iekšējā un ārējā balss ir saistītas? To visu zina un stāsta Izabella Reuta.
Iekšējās balss attīstīšanas ievada nodarbības ir relaksējošas, sniedzot iekšēju mieru un prieku, vienlaikus apgūstot iekšējās balss attīstīšanas pamatus. Turpinot nodarbības tiek strādāts grupās no 3 līdz 5 cilvēkiem, kur apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Tiek veikti vingrinājumi cilvēka iekšējo centru jeb čakru attīstīšanai, kas ir iekšējās balss attīstības pamats. Vēlāk tiek veidotas mudras ar skaņām un mantru dziedāšana. Apmeklējot regulārus kursus, divas reizes mēnesī tiek veiktas skaņas masāžas. 
 
Iekšējās balss attīstīšana, ievads 

Relaksējoša nodarbība, kurā tiek sniegtas pamatzināšanas iekšējās balss attīstīšanai. Teorētiska un praktiska nodarbība, veicot dažādus vingrinājumus. Un pats svarīgākais – nodarbība sniedz prieku un iekšēju mieru.
Nodarbība notiek uz zemes, tādēļ nepieciešams ērts apģērbs. Priekšzināšanas nav nepieciešamas. 


Nav komentāru: