Sadarbības noteikumi
Lai Jums ātri un viegli saprast. Zemāk ir gudrā sadarbības noteikumu versija (uz Jums protams attiecas abas versijas).  

Īsā versija

Šie noteikumi ir spēkā no brīža, kad piesakāties uz nodarbību.
1. Nodarbību saturs un izdales materiāli ir mūsu. Ja vēlaties tos izmantot citur – lūdzu, saskaņosim to kopīgi!
2. Zinības ir informatīvas – ar tām nevar risināt nopietnas veselības problēmas.
3. Ja mainās apstākļi un Jūs netiekat uz semināru, lūdzu, informējiet mūs rakstiski– uz e-pastu JutiesLabi@JutiesLabi.lv vai īsziņas veidā uz tālruņa numuru 29130346.
4. Par apmaksu:
Nodarbību apmaksa tikai ar pārskaitījumu, lūgums norādīt tēmu un datumu. Privātpersonām rēķinu nosūtīsim pēc apmaksas saņemšanas, juridiskām personām sagatavosim priekšapmaksas rēķinu.
Ārkārtas gadījumi:
a. rakstiski informējot mūs par neierašanos uz nodarbību 5  darba dienas iepriekš, jūs 100% saņemsiet atpakaļ iemaksāto naudu.
b. rakstiski informējot mūs mazāk par 5 darba dienām iepriekš - atgriezīsim Jums atpakaļ 50% (ar Jūsu līdzdalību esam rēķinājušies un mums ir jāsedz tie izdevumi, ko Jūsu nebūšana mums ir radījusi),
c. ja kas mainās no mūsu puses – mēs Jums nekavējoties dosim ziņu pa epastu un atdosim iemaksāto priekšapmaksu 2 darba dienu laikā.
5. Ja par zinībām veicat apmaksu 3 darba dienas pirms zinībām – atsūtiet mums maksājuma uzdevumu uz epastu (to varat saglabāt interneta bankā veicot maksājumu).
6. Veicot apmaksu Jūs automātiski piekrītat šiem noteikumiem.

Jūsu Studija Jūties labi
JutiesLabi.lv

Pilnie sadarbības noteikumi

Lai vieglāk lasīt sadarbības noteikumus vienosimies par dažiem nosaukumiem:
Jūs esat Klients ,
mēs, SIA “Karenda” jeb jutieslabi.lv – Studija,
seminārs, uz kuru Tu nāksi – Nodarbības.

1. Šie sadarbības noteikumi ir spēkā starp Klientu  un Studiju brīdī, kad Klients rakstiski vai mutiski ir piekritis piedalīties Nodarbībās, kurām ir noteikts konkrēts datums un laiks.
2. Studija organizē un Klients nāk un piedalās Nodarbībās.
3. Visas nodarbības un materiāli, ko Klients iegūst Studijā vai tās mājas lapā ir SIA "Karenda" un attiecīgā pasniedzēja autortiesību objekts. Ja Klients vēlas izmantot informāciju citur, tad tā ir iepriekš jāsaskaņo ar SIA "Karenda".
4. Zināšanas, ko Klients iegūst nodarbībās ir informatīvas un nedod tiesības veikt pašārstēšanu, pretējā gadījumā Klients uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas var iestāties. Atgādinām, ka veselības problēmu gadījumā jāgriežas pie ģimenes ārsta.
5. Ja Klientam mainās grafiks un viņš nevar apmeklēt Nodarbības, tad viņš nekavējoties par to informē Studiju rakstiski pa e-pastu - JutiesLabi@JutiesLabi.lv (Studijas informēšana ir notikusi brīdī, kad Klients ir saņēmis rakstisku vai mutisku atbildi) vai SMS veidā pa telefonu - 29130346.
6. Apmaksu par Nodarbībām Klients var veikt ar pārskaitījumu veicot pārskaitījumu uz SIA "Karenda" kontu (sk. zemāk) maksājuma mērķī norādot Nodarbību un datumu, kuru vēlas apmeklēt. Ienākot naudai kontā Studija informē Klientu par to epastā un tiek nosūtīts rēķins. Izrakstītais rēķins ir elektronisks ir derīgs bez paraksta un zīmoga.
7. Naudas atmaksa:
Gadījumā, ja Klientam nav iespēja apmeklēt pieteikto Nodarbību, tad rakstiski (Studijas informēšana ir notikusi brīdī, kad Klients ir saņēmis rakstisku vai mutisku atbildi) brīdinot 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Studija  3 (trīs) darba dienu laikā Klientam atgriež 100% samaksāto naudu (ja Klienta bankas konts neatrodas Swedbank, tad naudas atgriešana pagarinās par 1-2 darba dienām);
Gadījumā, ja Klients ir brīdinājis mazāk par 5 (piecām) darba dienām iepriekš, tad Studija Klientam atgriež 50% iemaksāto priekšapmaksu.;
Gadījumā, ja Studijai mainās apstākļi un konkrētā Nodarbība tiek atcelta, tad Klients par to tiek nekavējoties rakstiski (saņemot vēstuli Klients sniedz atbildi) vai mutiski informēts un naudu saņem atpakaļ 2 (divu) darba dienu laikā (ja Klienta bankas konts neatrodas Swedbank, tad naudas atgriešana pagarinās par 1-2 darba dienām);
Ja Klients vēlas rēķinā redzēt savus rekvizītus, tad Klients nosūta pa epastu Studijai savu personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;
Ja apmaksa par Nodarbībām tiek veikta 3 (trīs) darba dienas pirms Nodarbībām, tad Klients atsūta Studijai maksājuma uzdevumu (elektroniski, pa e-pastu, bankas apstiprinājums nav nepieciešams.
8.Veicot apmaksu par Nodarbībām Klients piekrīt Sadarbības noteikumiem.

Jūsu Zinību skoliņa
JutiesLabi.lv
SIA “Karenda”
Adrese: Biķernieku 79-55, Rīga, LV 1039
Reģ. nr. 40103931473
Swedbanka,LV19HABA0551040689817
Kontaktiem: 29130346 vai JutiesLabi@JutiesLabi.lv

Nav komentāru: