Īss ievads: Fen šuiLaiks nomest noslēpumainības plīvuru, kas ietin fen šui, un paskatīties uz to ar zinātniski vēsu prātu. 

Fen šui jeb precīzāk “Kan Yue” oriģināli radies kā kombinācija no tādām sfērām kā pilsētplānošana, vides uzlabošana, arhitektūra un interjera iekārtošana. Senie ķīnieši dzīvoja pie Dzeltenās upes un viņu galvenās rūpes bija sargāties pret nelabvēlīgiem vējiem un nekontrolētiem ūdeņiem. 
Sabiedrībai augot skaitā un sarežģītībā, fen šui sāka izmantot arī, lai risinātu ar auglību, slavu un labklājību saistītas problēmas. 
Gadu tūkstošiem Ķīnā valdīja konfūcisms un taoisms (daoisms). Nav šaubu, ka fen šui veidojies balstoties uz šīm mācībām. Diemžēl senie fen šui skolotāji tika mācīti būt egoistiski un neatklāt saviem mācekļiem visas savas zināšanas. Tāpēc daļēji šīs zināšanas izplēnēja un to vietā radās daudz pseido fen šui mācības.
Konfūcisma piekritēji cilvēku redzēja kā daļu no Visuma, kurā tas dzīvo. Cilvēkam ar cieņu jāizturas pret Māti Dabu un nedrīkst pretoties tam, ko paredzējušas Debesis. Viņam jāsargā daba un vide. Turklāt cilvēka dzīves ceļu ietekmē Debesu veiksme, Zemes veiksme un Cilvēka veiksme. 

Citiem vārdiem sakot, cilvēka dzīves ceļu raksturo trīs aspekti: laiks, telpa un darbība jeb rīcība. 
Laika aspekts nozīmē viņa dzimšanas brīdi kā izejas punktu viņa veiksmei. Telpas aspekts ir vieta, kur cilvēks dzimis un dzīvo vēlāk. Bet rīcības aspekts ir tas, ko cilvēks faktiski dara. Ja viņš dara pareizo lietu pareizajā laikā un vietā, tad viņam veiksies. Pretējā gadījumā viņš saskarsies ar grūtībām. Lai iegūtu Zemes veiksmi, cilvēkam jādzīvo un jāstrādā tādā vietā, kura ir harmonijā ar Dabu. 

Vai tad tas izklausās pēc kaut kā pārdabiska un māņticīga?

Fen šui runā par “qi”. 

Tā kā masa un enerģija var mainīties vietām, tad qi sastopams gan enerģijas, gan matērijas formā, gan arī kādā kombinētā veidā no tām abām. Tādējādi qi var būt redzams, neredzams vai daļēji redzams/neredzams. 
Senie ķīnieši visas lietas Dabā iedalīja 5 elementos: metālā, ūdenī, kokā, ugunī un zemē. Patiesībā viss mums apkārt sastāv no šo 5 bāzes elementu kombinācijām. Dažādām kombinācijām ir dažāda ietekme – citas ir veiksmīgas un citas nevēlamas. Tāpēc var teikt, ka fen šui pēta qi stāvokli konkrētā vietā, un tas mainās laika gaitā. Visa šī mācība un zināšanas balstās uz matemātiku, fiziku, astronomiju un ģeogrāfiju. Vienīgais, kas jāpiemetina, ir tas, ka qi nes sev līdzi īpašības un rakstura iezīmes, kas laika gaitā mainās dažādu redzamu un neredzamu spēku ietekmē. Šis ir fen šui aspekts, ko pagaidām nevaram pārbaudīt ar mums pazīstamajām zinātnes metodēm.
Rietumos fen šui ir populārs, pēdējās desmitgadēs tas strauji izplatījies. Bet diemžēl tas fen šui, kas tiek praktizēts, nerunā par ūdeni un vēju. Tādēļ to būtu drīzāk jāsauc par “fenšui bez ūdens un vēja”.

“Qi” izplatību ietekmē forma un formula. 

Tā kā konkrētās vietas apkārtnes forma ir redzama un sajūtama, tad vienkārši saprast tās fen šui ietekmi. Savukārt formula ir grūti saprotams jēdziens nezinātājam. Īsts fen šui meistars vērā ņem gan formu, gan formulu. Un tāpēc saprotams, ka tā sauktās “Formas skola” un “Formulas skola” katra ir tikai kā līdz pusei piepildīta glāze.

Lai izprastu mājvietas vai biroja telpu fen šui, jāveic 4 soļi:

1. jāizpēta apkārtne, vai ēka ir piemēroti novietota pret kalniem un upēm (pilsētās par tādiem uzskata citas celtnes un ielas);
2. jāizmēra, kā māja sēž un uz kuru pusi vērsta (izmanto formulu, lai noteiktu zvaigznes [enerģijas] telpu plānojumā);
3. izplāno krāsu gammu un dekorācijas tā, lai veicinātu veiksmes qi un mazinātu nevēlamo qi;
3. aprēķina dzīves “gua” katram ģimenes loceklim un pārliecinās, vai guļamistabas un dzīvojamās telpas harmoniski atbilst katram mājas iemītniekam.
Tās ir tikai vadlīnijas, kurām seko zinošs fen šui meistars. Nevar dažos vārdos izstāstīt visu, kā katrs no šiem soļiem tiek veikts.
Pamatā fen šui pārbaude ir prāta nomierināšanai. Akvārija izmantošana nozīmē ūdens elementa vairošanu, lai veicinātu labklājību. Ir nepareizi uzskatīt, ka zivis ziedojas saimnieku dēļ, lai atvairītu nelabvēlīgu qi. Ja akvārijs novietots atbilstoši, tad tas mājas iemītniekiem palīdz vairot bagātību. Bet ja tas atrodas nepareizajā stūrī, tas var arī nest neveiksmes. Zvanu izmantošana atbilst metāla elementam – tie kliedē un absorbē negatīvo qi, kas izraisa slimības un citas nevēlamas lietas. Ja zvans novietots nepiemērotā vietā, arī tas var būt nelabvēlīgs. Ba Gua spogulis ir visnelietderīgākais fen šui līdzeklis. Ja tas piekārts pie durvīm, tas tikai norāda uz to, ka mājokļa īpašnieks ir ignorants un māņticīgs.

Ja fen šui izmanto pareizi, tas nes veiksmi. Bet reizēm to izmanto ļaunprātīgi, lai izraisītu fen šui karu ar kaimiņiem. Ja tiek izjaukta harmonija, tad neviens nav uzvarētājs.

Noslēgsim šo īso ievadu ar secinājumu, ka fen šui ir zināšanas, kas palīdz cilvēkiem dzīvot labāk saskaņā un harmonijā ar Dabu. Fenšui nodarbība

Avots: http://www.astro-fengshui.com/fengshui/modern.html

Nav komentāru: